British Columbia Academy wishes you a Merry Christmas and Happy New Year!
Our website is under construction, we'll be back soon. Thank you for your patience and hope to see you soon! 
In the meantime, you can visit our fanpage on Facebook as the link below for more details: 

https://www.facebook.com/BCA.HaDong
=======================
British Columbia Academy chúc phụ huynh Giáng sinh an lành và Năm mới hạnh phúc!
Website của trường hiện đang trong quá trình nâng cấp, chúng tôi sẽ sớm quay lại. Cảm ơn phụ huynh đã quan tâm!
Trong thời gian chờ nâng cấp, phụ huynh có thể tham khảo thông tin tại fanpage của BCA trên Facebook theo đường link dưới đây:

https://www.facebook.com/BCA.HaDong